Storitve

Najboljša ponudba celovitih elektro storitev!

Elektroinštalacijska dela izvajamo po sodobnih standardih ter jih prilagajamo zahtevam in željam naročnika. Pri delu sledimo razvoju, zakonodaji ter ekološkim in energetskim trendom.

Pomagamo vam pri načrtovanju celotne elektroinštalacijske mreže vašega stanovanja ali objekta, svetujemo pri izbiri materialov ter po opravljenih delih v skladu z zakonodajo opravimo elektro meritve in izdamo meritveno poročilo.

Nudimo celovite rešitve za novogradnje ter adaptacije objektov, za privatne, poslovne in industrijske objekte.

Elektroinštalacije

• inštalacije jakega in šibkega toka
• groba inštalacijska dela in finomontaže
• novogradnje in adaptacije
• dobava elektromateriala

Strelovodi, ozemljitev in prenapetostna zaščita

• zaščita objektov in elektronskih naprav
pred udari strele
• najkvalitetnejši materiali

Vzdrževanje elektroinštalacij

• vzdrževanje in servisiranje elektroinštalacij ter strelovodov
• popravila okvar, zamenjava dotrajanih materialov
• redno vzdrževanje = varnost

Vezava elektro omar

• gradbene elektro omare
• elektro razdelilne omare
• elektro krmilne omare

Adaptacije

• popolna podpora in svetovanje pri prenovi dotrajanih objektov oz. elektroinštalacij

Meritve

• meritve električnih inštalacij
• meritve strelovodnih inštalacij
• zagotavljanje varnosti in nemotenega delovanja omrežja

Razsvetljava

• svetovanje pri izbiri ustreznih svetil in postavitvi razsvetljave
• dobava in vgradnja svetil
• montaža notranjih in zunanjih svetil
• varnostna razsvetljava
• senzorske svetilke

Svetovanje in načrtovanje

• strokovno svetovanje za izvedbo elektroinštalacij
• izvedemo samo določeno nalogo ali celoten projektSončne elektrarne

• svetovanje in načrtovanje
• urejanje projektne dokumentacije
• dobava materiala
• izvedba inštalacijskih in montažnih del